Konkurserna ökar dramatiskt i Sverige

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-15
"Konkurserna i Sverige - 2024"Konkursåg över Stockholm Foto Ej Yao / Unsplash

Konkursvåg slår hårt mot Sverige

En betydande ökning av konkurser har drabbat Sverige under det första kvartalet 2024, där tusentals människor har förlorat sina arbeten. Stockholms Handelskammare rapporterar, baserat på ny statistik från myndigheten Tillväxtanalys, att 2 985 företag har gått i konkurs, vilket representerar en ökning med 53 procent jämfört med samma period året innan. Detta har resulterat i att 7 841 personer har blivit av med sina jobb, en uppgång med 65 procent från föregående år.

Läget särskilt allvarligt i Stockholm

I Stockholms län har konkurserna ökat markant, med 1 119 konkurser som berör 3 163 personer, vilket innebär en ökning av uppsagda med 104 procent jämfört med föregående år. Byggbranschen har varit särskilt hårt drabbad, med 694 personer i Stockholm som förlorat sina arbeten i sektorn.

Byggbranschen kämpar

Byggbranschen står inför en akut kris, med cirka sju konkurser om dagen på nationell nivå, vilket har lett till att 1 812 personer har förlorat sina jobb inom branschen sedan årsskiftet. Experter varnar för att vital kompetens riskerar att gå förlorad om inte omedelbara åtgärder vidtas för att stödja sektorn.

För mer information, läs hela pressmeddelandet från Stockholms Handelskammare.

Läs även: Vårbudgeten: Regeringen Ignorerar Byggkrisen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner