Planbesked – Utvidgning av laboratorieverksamheten vid sjukhuset i Umeå

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-24
Bild av modern laboratorieverksamhetSofiehem planbesked Bild: Umeå kommun

Annons

hemstädning

Planbesked för nytt labb vid sjukhuset

Region Västerbotten har fått positivt besked för planer på att bygga ut och renovera den befintliga laboratoriebyggnaden vid sjukhuset i Umeå. Detta innebär att cirka 25 000 kvadratmeter kan komma att utvecklas för att ge utrymme för verksamhetens expansion.

Byggnadsnämnden i Umeå ser positivt på planerna och identifierar även möjligheten att skapa ett attraktivt stråk mellan Umeå Östra och universitetet för att förbättra orienterbarheten i området.

Förbättrad orienterbarhet och levande område

Mikael Berglund (S), ordförande för byggnadsnämnden, betonar vikten av laboratorieverksamhetens expansion och strävan efter att göra platsen mer levande.

Nuvarande laboratoriebyggnader som är från 1960-talet behöver renoveras och utvidgas för att möta dagens och framtidens behov. Det kan även bli aktuellt att riva vissa av de befintliga byggnaderna för att göra plats för nya.

Detaljplanen kommer även att överväga en lösning för Petrus Laestadius väg och ska samordnas med ett pågående arbete för ett stadsutvecklingsprogram för Universitetsstaden.

För mer information om planbeskedet och framtida utveckling, läs det fullständiga pressmeddelandet.

Läs även: Klimatsmarta Byggmetoder i Hestur-projektet i Kista

Annons

servicefinder hantverkare
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner