Klimatsmarta Byggmetoder i Hestur-projektet i Kista

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-23
Illustration av klimatsmart byggprojekt HesturHestur Vision Kod Arkitekter

Annons

verktygsproffsen

Byggprojekt i Kista Sänker Koldioxidutsläpp med 36%

En ny forskningsstudie från Mistra Carbon Exit-programmet visar att flerbostadsprojektet Hestur i Kista, Stockholm, har minskat sina koldioxidutsläpp med hela 36 procent genom att använda klimatsmarta byggmetoder jämfört med traditionella metoder. Denna betydande minskning har uppnåtts genom användning av klimatförbättrad betong, konstruktionsoptimering och medvetna produktval.

Forskningsgenombrott för klimatsmart byggande

Forskningsstudien, genomförd av Ida Karlsson vid Chalmers tekniska högskola, har följt projektet noggrant och poängterar att bygget är ett konkret exempel på hur dagens byggprojekt kan genomföras med betydligt lägre klimatpåverkan.

Samarbete Nyckeln till Framgång

Samarbetet mellan ByggVesta, AF-gruppen, och Consolis Strängbetong har varit avgörande för projektets framgång. Genom gemensamma målsättningar och fokus på resurseffektivitet har projektet inte bara minskat utsläppen utan även kostnaderna.

Klimatsmarta Val Gör Skillnad

Projektet introducerade klimatoptimerad betong från Consolis Strängbetong, där cementdelen reducerats genom andra bindemedel vilket substantially minskat projektets koldioxidavtryck. Ytterligare åtgärder som optimerade håldäck och minskad tjocklek på innerväggarna bidrog också till de positiva resultaten.

En Framtid av Hållbart Byggande

Resultaten från Hestur-projektet illustrerar tydligt potentialen för hållbart byggande och pekar på vikten av samverkan och innovation inom byggbranschen. Med en fortsatt satsning på klimatsmarta byggmetoder och material, kan byggsektorn ta stora kliv mot en hållbar framtid.

Läs även: Hampaisolering för klimatpositivt byggande

Annons

skånska byggvaror
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner