Avveckling av vattenkraftsanläggningar i Piteå

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-30
Vattenkraftsanläggningar vid flodenLillpite kraftverk Foto: Maria Fäldt

Vattenkraftsanläggningar i Piteå Rivs

Efter flera års överväganden har Piteå kommun beslutat att avveckla vattenkraftsanläggningarna i Lillpite och Råbäcken enlit ett pressmeddelande. Detta följer på ett beslut som godkänts av kommunfullmäktige den 29 april 2024, innefattande en plan för att riva anläggningarna.

Bakom beslutet ligger en längre tids juridisk process och ekonomiska utmaningar som företaget stött på. Bland annat utmanades verksamheten 2017 av krav på ombyggnad för fiskevandringsleder, vilket skulle innebära höga kostnader utan ekonomisk hållbarhet.

Lillpite Kraft AB, där PiteEnergi äger majoriteten, har budgeterat 4 miljoner kronor för rivningen. Samtidigt söks ersättning från vattenkraftens miljöfond, som potentiellt kan täcka upp till 85% av de totala kostnaderna för rivning och juridiska arvoden samt 95% av kostnaden för förlorad produktion.

Läs också: Uppgradering av Reningsverk i Västervik

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner