Uppgradering av Reningsverk i Västervik

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-30
Reningsverk i Västervik - uppgraderingsprojekt.Visionsbild reningsverket i Västervik Bild Peab

Annons

verktygsproffsen

 

Peab Uppgraderar Reningsverk i Västervik för 248 Miljoner

Byggföretaget Peab har ingått ett avtal om att genomföra en om- och tillbyggnad av Lucerna reningsverk i Västervik, till ett värde av 248 miljoner svenska kronor. Projektet, som är beställt av Västervik Miljö och Energi AB, syftar till att möta ökade miljökrav och hantera en större mängd avloppsvatten.

Moderniserade Anläggningar för Renare Östersjön

Reningsverket, som ursprungligen byggdes 1972, ska genomgå en betydande modernisering. Nya intags- och filterbyggnader ska uppföras, och befintliga bassänger ska moderniseras med flexibla zoner och digital styrning. Projektet inriktar sig starkt på hållbarhetsåtgärder – bland annat genom att minimera energianvändningen och öka självförsörjningsgraden till 70 procent genom användning av solpaneler samt el- och värmeenergi från en gasmotor. Reningsprocessen kommer också att bidra till en renare Östersjön genom att rena dagvatten innan det når ut i havet.

Förbättrad Arbetsmiljö och Säker Vattenmiljö

Utöver att möta miljökrav kommer projektet även att fokusera på att förbättra arbetsmiljön för de anställda på reningsverket. ”Denna investering kommer att ha en positiv effekt på både vår hälsa och vårt samhälle genom att minska föroreningar och främja en renare vattenmiljö,” tillägger Ruben Öberg, utvecklingschef på Västervik Miljö och Energi AB.

Projektet förväntas starta i maj 2024 och beräknas vara färdigställt i mars 2028. För mer detaljer kring projektet, besök den officiella pressmeddelandet.


Läs också: Nytt avloppsreningsverk med pyrolysteknik i Åkersberga 

Annons

servicefinder hantverkare
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner