Förbättrad Integration Genom Samverkan

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-07
Bild av samarbete och integration i Linköping.Stångån - Kinda kanal Foto: Visit Linköping

Annons

 

Bred samverkan krävs för ökad integration

Integrationen är en av vår tids stora samhällsutmaningar som ingen kan lösa på egen hand. Ska vi lösa utmaningarna vi står inför måste vi bli ännu bättre på att samverka. I Linköping har vi på Stångåstaden ett väletablerat samarbete med exempelvis Polisen, kommunen, föreningar och andra fastighetsägare men vi skulle gärna bredda arbetet ännu mer och få in näringslivet i större utsträckning. Kompetensförsörjning är en helt avgörande fråga för nästan alla företag och organisationer. Kan vi hjälpas åt att göra vår stad tryggare och mer attraktiv kommer alla att bli vinnare. Det kommer att göra det ännu bättre att bo här och lättare att få fler att vilja bosätta sig i vår stad.

Sysselsättning och stadsdelsutveckling i fokus

Arbete är den kanske enskilt viktigaste faktorn för att integreras i samhället. Genom projekt som Linkstep har Stångåstaden hjälpt över 300 personer till sysselsättning. Företaget ställer även sysselsättningskrav i upphandlingar och bedriver ett aktivt stadsdelsutvecklingsarbete i Berga, Ryd och Skäggetorp för att skapa tryggare och trivsammare områden.

Motverka boendesegregation

För att motverka boendesegregation tillämpar Stångåstaden nya uthyrningsregler som ställer krav på inkomst genom arbete. Det syftar till att skapa en blandad befolkningssammansättning och minska segregationen.

Föreningssamarbeten för gemenskap

Föreningssamarbeten är en annan viktig del av Stångåstadens arbete. Genom att inte enbart sponsra utan involvera föreningar i aktiviteter som bidrar till ett tryggare och trivsammare boende, arbetar man för att fånga upp barn och ungdomar med positiva aktiviteter.

Fredrik Törnqvist, VD för AB Stångåstaden, understryker vikten av att skapa nya samverkansformer, särskilt med näringslivet, för att gemensamt ta sig an integrationens utmaningar och skapa ett bättre Linköping.

Läs mer om initiativen i pressmeddelandet.


Läs även: Certifieringar för Hållbart Byggande: En Översikt av Ledande System

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner