HSB Skåne köper tomtmark av LKF för bostadsutveckling i Skåne

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Foto: HSBFoto: HSBFoto: HSB

HSB Skåne köper tomtmark av LKF för bostadsutveckling i Skåne

Det blev nyligen officiellt att HSB Skåne har förvärvat tomtmark av LKF (Lunds Kommuns Fastighetsbolag) i Dalby och Södra Sandby, med målet att utveckla nya bostadsområden. Förvärvet innefattar både radhus och flerfamiljshus som kommer att uppföras som bostadsrätter.

Detaljer kring markförvärvet

I Dalby rör sig köpet om två tomter belägna i byns östra delar, där omkring 15 radhus planeras på Kvarnskon och 40-50 bostadsrätter i flerfamiljshus på en del av Vattenrännan. I Södra Sandby är planen att bygga cirka 50 bostadsrättsradhus, vilket ska erbjuda en ny boendeform för dem som redan bor i området eller önskar flytta dit.

Samarbetet mellan HSB Skåne och LKF

HSB Skånes VD Ann Irebo lyfter fram det goda samarbetet med LKF och betonar den stora potentialen i de östra delarna av Lunds kommun. Det gemensamma målet är att skapa levande kvarter som erbjuder människor i olika åldrar och livsskeden ett tryggt och trivsamt hem.

Från LKFs håll uttrycker VD Fredrik Millertson glädje över det varierade utbudet av upplåtelseformer som de nya bostadsområdena kommer att erbjuda. Han ser positivt på att snabbare utbyggnad av områdena möjliggörs när flera aktörer engagerar sig i utvecklingen.

Vad innebär detta för framtiden?

Markaffären bidrar inte bara till att skapa nya hem, utan också till ett stärkt serviceutbud i Dalby och Södra Sandbys centrum. Det understryker ambitionen att utveckla hållbara samhällen där invånarna har tillgång till nödvändig service nära sina hem.

Källor: Pressmeddelande från HSB Regionalt

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner