Nytt steg för ny simhall i Växjö

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Växsjö kommunhusVäxsjö kommunhusVäxsjö kommunhus

Nytt steg taget för att bygga ny simhall i Växjö

Den 5 mars beslutade kommunstyrelsen i Växjö att påbörja lokalprojektet för en ny simhall som planeras att byggas i Bäckaslöv. Denna nya fas i projektet kommer också innebära att kommunen fattar beslut om inriktningen för simhallens framtida utformning.

Detaljer kring den nya simhallens innehåll

Beslutet innehåller bland annat förslag på vad den nya simhallen kan komma att erbjuda sin besökare, såsom en 50-metersbassäng, multibassäng, läktare, familjebad samt gym och relaxavdelning. Förslaget utgår från tidigare utredningar, benchmarking och dialog med intressenter, samt den politiska ambitionsnivån. Nu väntar ett noggrant utredningsarbete för att ytterligare detaljstudierna ska kunna utföras.

”Nu när vi har en riktning att jobba efter känns det jättebra. Vi kommer gå igenom förslaget del för del, där ekonomi och input från olika intressenter spelar en stor roll för att hitta den bästa lösningen för alla,” säger Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Informationsmöte och ytterligare dialog

Kommunen planerar även att den 16 april bjuda in allmänheten till ett informationsmöte om den nya simhallen och diskussioner runt det nuvarande simhallsområdet. ”Simhallen engagerar många, därför är det extra viktigt att det finns öppenhet och dialog kring projektet,” tillägger Malin Lauber.

När utredningsarbetet har sammanställts och behovsanalys, tomtvolym samt en första kostnadsbedömning är klar, kommer ytterligare beslut om projektering att tas.

För mer information och intervjuer kan Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande, kontaktas på telefonnummer 073-368 72 31.

Ytterligare information och detaljer kring projektet finns tillgängliga via Växjö kommuns hemsida.

Källa: MyNewsDesk

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner