Uppsala förbereder för spårvägsbyggnation – miljardupphandling inleds

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-12
Spårvagnar ska minska trängseln på gatorna och säkra hållbara kommunikationer för Uppsalabor och pendlare. Illustration: WhiteSpårvagnar ska minska trängseln på gatorna och säkra hållbara kommunikationer för Uppsalabor och pendlare. Illustration: WhiteSpårvagnar ska minska trängseln på gatorna och säkra hållbara kommunikationer för Uppsalabor och pendlare. Illustration: White

Uppsala förbereder för spårvägsbyggnation – miljardupphandling inleds

Uppsala kommun har tagit ett stort steg framåt i planerna på att bygga spårväg i staden för att hantera den snabba befolkningstillväxten. En upphandling värd fem miljarder kronor har nu inletts för att hitta en entreprenör som ska ansvara för byggandet av spårvägssystemet. Detta innefattar 17 kilometer långa spår, vägar, kontaktledningar och en 900 meter lång bro över Fyrisån.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, uttrycker sin entusiasm över projektet och betonar vikten av spårvägen för att underlätta hållbara och effektiva transportlösningar i Uppsala. Detta projekt förväntas inte endast förbättra kommunikationerna i regionen utan även skapa nya jobbmöjligheter.

Upphandlingen startar med en prekvalificeringsfas där företag visar sitt intresse och genomgår en kvalitetsgranskning. Därefter inleds den faktiska budgivningen. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, lyfter fram det stora intresset från Europa och betonar vikten av att hitta en erfaren partner för detta komplexa projekt.

Från planering till verklighet

Planerna på en spårväg i Uppsala har diskuterats i flera år och syftar till att minska trängseln på gatorna samt möjliggöra en hållbar stadsutveckling. Spårvägen kommer att förena olika delar av staden, inklusive den nya tågstationen i södra Uppsala och områden som Gottsunda och Rosendal.

Projektet spelar en central roll i kommunens strävan efter att bli en mer hållbar och tillgänglig stad för dess invånare. Genom att investera i spårvägen säkras en framtid där kollektivtrafiken står i centrum för stadens transportnät.

För mer information om spårvägsprojektet i Uppsala, besök kommunens officiella hemsida.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner