Wallenstam och Hyresgästföreningen når hyresöverenskommelse

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Wallenstams Stockholms kontor Foto: WallenstamWallenstams Stockholms kontor Foto: WallenstamWallenstams Stockholms kontor Foto: Wallenstam

Wallenstam och Hyresgästföreningen i Stockholm når hyresöverenskommelse för kommande år

I en nyligen sluten överenskommelse mellan fastighetsbolaget Wallenstam och Hyresgästföreningen i Stockholm har parterna kommit överens om hyresnivåerna för cirka 4 500 lägenheter i Stockholm för åren 2024 och 2025. Överenskommelsen, som berör både bruksvärdeshyra och presumtionshyra, syftar till att ge hyresgäster en förutsägbarhet i en tid av osäkerhet.

Detaljer om överenskommelsen

Enligt överenskommelsen kommer hyrorna för 2024 i genomsnitt att höjas med knappt 5,1 procent för bruksvärdeshyra och 3,7 procent för presumtionshyra. För 2025 är den genomsnittliga höjningen planerad till 4,68 procent för bruksvärdeshyra och 2,8 procent för presumtionshyra.

Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, uttryckte i ett pressmeddelande att företaget strävar efter att ge hyresgästerna besked om deras kommande hyra trots att kostnadsökningarna i samhället inte täcks fullt ut av hyreshöjningarna. Han poängterade även vikten av lokal förhandling med Hyresgästföreningen och såg framgångarna i detta samarbete.

Fokus på förutsägbarhet och samarbete

Samarbetet mellan Wallenstam och Hyresgästföreningen understryker vikten av dialog och förhandlingar för att nå balanserade avtal som båda parter kan leva med, särskilt i osäkra tider.

För mer information om den specifika hyresöverenskommelsen kan du läsa hela pressmeddelandet från Wallenstam här.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner