Einar Mattsson deltar som partner på MIPIM 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-12
Bildmontage på Li Cederwall Frizzo och Peter Svensson och ett av husen i Lokstallarna-projektetBildmontage på Li Cederwall Frizzo och Peter Svensson och ett av husen i Lokstallarna-projektet Foto: Åke Gunnarssson/VUE

Einar Mattsson Partner på Stockholms Business Region för att Visa Upp Stockholms Möjligheter på MIPIM 2024

Einar Mattsson, en ledande aktör inom bostads- och fastighetsbranschen, stärker sitt engagemang i Stockholmsregionen genom att delta som partner till Stockholms Business Region under fastighetsmässan MIPIM. Detta event, som anses vara Europas största fastighetsmässa, äger rum i Cannes mellan den 12:e och 15:e mars 2024. Målet med deltagandet är att framhålla de många möjligheter som Stockholm erbjuder och därigenom locka till sig ytterligare investeringar till regionen.

Besök av ledande representanter

Från Einar Mattsson deltar flera nyckelpersoner, bland andra Li Cederwall Frizzo, affärsutvecklingschef, och Peter Svensson, verkställande direktör för Einar Mattsson Projekt AB. De representerar företaget i syfte att diskutera framtida samarbeten och projekt som kan bidra till en hållbar utveckling av bostäder och bostadsområden i Stockholm. Thobias Nilsson, projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB, medverkar också med fokus på hållbar stadsutveckling.

Stärka samarbetet mellan kommun och näringsliv

Einar Mattsson betonar vikten av ett nära samarbete med kommunerna för att säkerställa en jämn tillgång till hyresrätter och bostadsrätter. ”Som en långsiktig aktör med genomförandekraft vill vi prata med kommunerna om hur vi tillsammans kan arbeta för ett jämt tillskott av bostäder,” säger Peter Svensson. Li Cederwall Frizzo tillägger att förtroendefulla samarbeten är avgörande för att kunna initiera bostadsprojekt även i tider då marknaden är mer utmanande.

På plats i Cannes för att skapa nya möjligheter

För Einar Mattsson, som sedan länge har deltagit på MIPIM-mässan, är detta en viktig plattform för att främja intressen och projekt som kan förbättra bostadssituationen och göra Stockholm till en ännu mer attraktiv storstadsregion. Företagets unika positionering, med erfarenhet av fastighetens hela livscykel från utveckling till förvaltning, gör dem till en stark partner i strävan efter hållbara lösningar.

Om Einar Mattsson

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp med en lång historia på Stockholms fastighets- och byggmarknad. Som Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter har de en framträdande roll i projektutvecklingen av nya bostäder i regionen. Med en omfattande förvaltningsverksamhet och erfarenhet från investeringar inom och utanför kärnverksamheten står Einar Mattsson för ett långsiktigt och hållbart engagemang i fastighetsbranschen.

Länkar

Läs pressmeddelandet på Via TT.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner