Helsingborg utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2023

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-12

Helsingborg utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2023

I en nyligen genomförd utnämning av organisationen Sveriges föreningar, har Helsingborgs stad stolt kunnat titulera sig som landets föreningsvänligaste kommun för år 2023. Denna hedervärda utmärkelse framhåller stadens engagerade arbete med att främja ett aktivt och inkluderande föreningsliv. Priset kommer att officiellt delas ut under en ceremoni som äger rum i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6:e juni.

Ett erkännande av stadens långsiktiga arbete

Carina Leffler, stadsdirektör i Helsingborgs stad, uttrycker sin tacksamhet över priset och betonar dess betydelse: ”Utmärkelsen är ett fint betyg på stadens långsiktiga arbete med livskvalitet. Ett starkt föreningsliv är en förutsättning för god livskvalitet för de som bor och verkar i Helsingborg.”

Kriterier för utnämningen

Juryn som nominerar kommunerna för detta pris tar speciellt hänsyn till kriterier som självständighet, respekt och delaktighet i strategier samt goda villkor för föreningarnas verksamhet. Johan Hammar, volontär- och föreningssamordnare i Helsingborgs stad, påpekar vikten av dessa ledord. Han lyfter fram den lokala överenskommelsen som ett framgångsrikt forum för dialog mellan föreningslivet och kommunen, och betonar ambitionen att stärka samverkan som grund för att öka demokratin och delaktigheten.

Vital del av stadsutvecklingen

Med över tusen aktiva föreningar som engagerar tiotusentals människor, spelar föreningslivet i Helsingborg en vital roll inte bara för idéutveckling och projekt inom olika områden som stadsutveckling, tillgänglighet samt trygghets- och arbetsmarknadsinitiativ, utan också som en stark samarbetspartner till staden.

Juryns motivering

Juryns motivering lyfter fram Helsingborg som en förebild för andra kommuner och poängterar stadens strävan efter ständig utveckling och förbättring. ”Stadens kontinuerliga dialogarbete och förvaltningsövergripande insatser för att möta föreningslivets behov och förutsättningar etablerar Helsingborg som en förebild för andra kommuner i Sverige,” står det i motiveringen.

Om Sveriges Föreningar

Sveriges Föreningar är en rikstäckande organisation med syftet att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt verka som en nationell röst i frågor som berör lokalt föreningsliv. För ytterligare information om Sveriges Föreningar och deras arbete, besök deras webbplats.

Utmärkelsen som Sveriges föreningsvänligaste kommun för 2023 till Helsingborgs stad belyser vikten av ett aktivt föreningsliv och dess betydelse för samhällsutveckling och individens välbefinnande. Det framgångsrika samarbetet mellan stad och föreningsliv tjänar som inspiration för andra kommuner som strävar efter att skapa en gynnsam miljö för sina medborgare.

För att läsa hela pressmeddelandet från Helsingborgs stad, klicka här.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner