Kreativa Lundabor inbjuds att namnge platser i nya stadsdelen Västerbro

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-12

Kreativa Lundabor inbjuds att namnge platser i nya stadsdelen Västerbro

Lunds kommun välkomnar invånarna att delta i processen att namnge nya platser i den växande stadsdelen Västerbro. Med en historia av engagerande lokalbefolkningen i beslut som rör stadsutvecklingen, strävar kommunen efter att upprepa framgången från 2017, då namnet Västerbro valdes ut genom ett medborgarförslag. I denna nya omgång hoppas man på att generera en lista med genomtänkta och kreativa namnförslag till bland annat gator, torg och parker.

Ny närhet till Lundabor under namngivningsprocessen

Med en utvecklingsplan som pekar mot skapandet av flera nya gator, torg och parkområden inom Västerbro, ser Lundaborna en unik möjlighet att påverka sitt närområde direkt. För att göra processen så tillgänglig som möjligt har Lunds kommun upprättat ett onlineformulär där invånare kan lämna sina förslag. Denna demokratiska process ger medborgarna en möjlighet att sätta sin prägel på Västerbro, en stadsdel som växer fram som en viktig del av stadens framtid.

”Lundaborna har historiskt sett en stark koppling till sitt lokalsamhälle och visar en imponerande kreativitet när det kommer till stadens utveckling. Vi ser fram emot att ta del av alla förslag och idéer som vår stad kan vara stolt över”, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Riktlinjer och urvalsprocess

Inte vilket namn som helst kommer dock att väljas. Lunds kommun betonar vikten av att alla namnförslag ska följa god ortnamnssed och uppfylla kraven i kulturminneslagen. Förslagen ska även spegla områdets karaktär med tanke på dess historiska eller framtida betydelse, utan att inkludera personnamn på nu levande personer eller namn som är svåruttalade.

”Det är viktigt för oss att de namn som väljs reflekterar Västerbros själ och identitet. Genom att inkludera invånarna i denna process hoppas vi även stärka deras band till området,” förklarar Jonas Andreasson, stadens stadsingenjör och ansvarig för namnberedningen.

Efter att förslagsperioden avslutats kommer kommunens tjänstepersoner att granska och förslag och göra ett urval som byggnadsnämnden därefter kommer att fatta beslut om.

Var med och namnge Västerbro

För alla intresserade Lundabor finns nu chansen att vara med och skriva historia genom att föreslå namn till Västerbros framtida platser. Det är ett unikt tillfälle att bidra till skapandet av en stadsdel som både reflekterar dess förflutna och ser fram emot dess framtid.

Så, har du en idé? Besök formuläret och lämna ditt namnsförslag. Din röst kan göra skillnad i formandet av Lunds nya levande stadsdel.

För mer information om Lunds kommuns namnberedning och tidigare namnbeslut, besök kommunens namnwiki.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner