NCC och Västerås stad bygger ny skola i Fredriksdal

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-12
Ny skola i Västerås, Fredriksdal skolgård. Visualisering Archus ArkitekterNy skola i Västerås, Fredriksdal skolgård. Visualisering Archus ArkitekterNy skola i Västerås, Fredriksdal skolgård. Visualisering Archus Arkitekter

NCC och Västerås stad bygger ny skola i Fredriksdal

I ett nyligen offentliggjort projekt har NCC och Västerås stad ingått ett samarbete för att uppföra en ny skola med tillhörande idrottshall och skolgård i Fredriksdal, en del av det expansiva Gäddeholm, beläget öster om Västerås. Skolan är avsedd för 700 elever med möjlighet till framtida utvidgning för ytterligare 450 elever. Projektet leds av NCC och omfattar även anläggandet av en stor bergvärme- och solcellsanläggning, vilket är ett viktigt steg mot en mer energieffektiv och hållbar framtid. Projektet, som är en totalentreprenad i samverkan, beräknas ha en kostnad på ungefär 450 miljoner SEK.

En vision för utbildning och hållbarhet

Den nya utbildningsanläggningen kommer att bestå av två L-formade huskroppar designade med trä- och tegelmaterial och uppföras med tanke på estetisk anpassning till den befintliga infrastrukturen i området. En viktig del av projektet är en stor bergvärme- och solcellsanläggning, som väntas minska energiförbrukningen avsevärt. När skolan står klar kommer den att miljöcertifieras enligt miljöbyggnad silver.

Christer Gerhardsson, projektchef på fastighetsenheten i Västerås stad, uttrycker sin tillfredsställelse med samarbetet och pekar på NCC:s tidigare framgångar med liknande projekt i Västerås som en viktig faktor bakom valet av entreprenör.

Effektivitet genom erfarenhet

Niklas Sparw, affärsområdeschef på NCC Building Sweden, uttrycker entusiasm över att inleda detta projekt, vilket markerar det tredje pågående skolprojektet för NCC i Västerås. Sparw framhåller vikten av att kunna dra nytta av deras erfarenheter från tidigare projekt för att genomföra det här på ett effektivt sätt.

Projektet förväntas påbörjas under första kvartalet 2024 och planeras att vara redo för skolstarten höstterminen 2026.

För ytterligare information om projektet och dess utveckling, besök den officiella pressmeddelandet.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner