XL-BYGG fortsätter att växa trots tuff marknad

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-12

XL-BYGG fortsätter att växa trots tuff marknad

Trots en utmanande marknad under det gångna året, med en tydlig minskning i försäljning, nybyggnation och efterfrågan, rapporterar byggmaterialskedjan XL-BYGG en fortsatt tillväxt över marknadens genomsnitt och en ökning i marknadsandelar. Med en försäljningsökning på sina jämförbara butiksenheter med 4,6 procentenheter under 2023, visar kedjan en stark tilltro till sin affärsstrategi och det långsiktiga arbetet med sina kunder.

”Vi har stora tillväxttal jämfört med marknaden, mycket tack vare vår strategi som ger tydliga resultat. En annan viktig nyckel är det långsiktiga arbetet vi gör. I en stökig marknad prioriteras trygghet, långsiktighet och relationer och där gör våra medlemmar ett fantastiskt arbete,” förklarar Carl Littlewood, Kedjechef för XL-BYGG.

Utmärkelser och nytt samarbete med PEAB

Utöver framgångar på försäljningsfronten kan XL-BYGG även stoltsera med flera utmärkelser under det gångna året, bland annat för sitt samhällsengagemang genom initiativet XL-Hjälpen. Organisationen har även mottagit pris i Empati Grand Prix för sin framstående verksamhet. Under 2023 lanserades dessutom ett kvinnligt nätverk syftande till att främja kvinnligt entreprenörskap inom byggmaterialhandeln, vilket har skapat en stark intern stolthet inom kedjan.

2024 har inletts starkt för XL-BYGG med en försäljningsprestation som ligger 7,1 procentenheter över marknaden på jämförbara butiksenheter. Kedjan ser dessutom potential till ytterligare tillväxt genom ett nytt flerårigt rikstäckande avtal med byggkoncernen PEAB.

”Det är en ny marknad för oss och vi ser en stor potential att fortsätta växa tillsammans. Vi ser fram emot partnerskapet och vi har samma målsättning i att vilja förändra branschen med fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet,” säger Carl Littlewood.

XL-BYGGs tillväxtstrategi

Kärnan i XL-BYGGs framgång är deras affärsmodell som bygger på fria entreprenörer, vilket kedjechefen betraktar som deras största styrka. I tider av lågkonjunktur menar Littlewood att kedjan har kapacitet att anpassa och hitta nya affärsmöjligheter, vilket bidragit till deras fortsatta tillväxt.

För mer information om XL-BYGG, deras initiativ och framtidsplaner går det att läsa hela pressmeddelandet på deras Newsroom.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner