Allöskolan – En Ny Skola i Kristianstads Kommun 2026/2027

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13

Allöskolan – En Ny Skola Planerad Till Läsåret 2026/2027 i Kristianstads Kommun

I ett led att stärka utbildningsinfrastrukturen inom Kristianstads kommun, har Thages tagit första spadtaget för uppförandet av Allöskolan. Denna nya skola är planerad att öppna sina portar till läsåret 2026/2027, och händelsen markerades med ett ceremoniellt första spadtag den 15 mars, kl 14.00 på Croniusgatan 1.

Om Allöskolan

Allöskolan kommer att vara en grundskola för årskurserna 7 till 9 med 6 parallella klasser, innefattande totalt 18 klasser och cirka 540 elever. Skolan kommer dessutom att erbjuda utbildning för 50 elever inom anpassad grundskola för samma årskurser. Integreringen av olika verksamheter under samma tak, med målsättningen att skapa en enhetlig och tillgänglig miljö, kommer att tillåta elever att använda skolans faciliteter utifrån deras egna unika behov och förutsättningar. Målet är att skapa en socioemotionellt stödjande miljö där elever och personal kan interagera på ett naturligt sätt i hela skolan.

Skolan kommer att utrustas med slöjdsalar, salar för moderna språk, specialsalar och hemkunskapssalar, som inte bara kommer att vara tillgängliga för Allöskolans elever utan även för elever från andra skolor i Kristianstads centrala områden. Dessutom kommer även skolans sporthall att kunna nyttjas av elever från närliggande skolor.

Ceremoniellt Första Spadtag

Vid ceremonin för det första spadtaget deltog flertalet talare, däribland kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm, rektorerna Linus Bromander och Helen Johansson, samt Thages ägare Anders Andersson. Barn från Parkskolans och Centralskolans fritidshem hade också äran att hjälpa till med det ceremoniella första spadtaget. Thages stod som värd för evenemanget och bidrog med fika till de närvarande.

Detta viktiga steg mot utvecklingen av Allöskolan reflekterar Kristianstads kommuns engagemang för att tillgodose det växande behovet av utbildningslokaler och stärka det lokala utbildningssystemet. Med förväntan om att skapa en modern och inkluderande lärmiljö, syftar Allöskolan till att vara en plats där framtidens studenter kan växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.

För mer information om projektet och fortsatta utvecklingen av Allöskolan, besök Kristianstads kommuns pressmeddelande.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner