Öppen arkitekttävling för Guldtorg – Livligare stadskärna i Skellefteå

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
Vy över Älvsbacka Skellefteå Foto: Jonas WestlingVy över Älvsbacka Foto: Jonas Westling / Unsplash

Öppen Arkitekttävling För Att Omvandla Guldtorget – Ett Steg Mot En Livligare Stadskärna I Skellefteå

I ett spännande uttalande den 13 mars 2024, avslöjade Skellefteå kommun planerna på att genomföra en öppen arkitekttävling för att omvandla Guldtorget. Detta projekt syftar till att föra nytt liv till stadskärnan och skapa en mer attraktiv och levande mötesplats för dess invånare. Tävlingen, som beräknas dra igång till hösten, välkomnar arkitekter att bidra med innovativa lösningar för torgområdets omvandling.

En Dialogbaserad Ansats

Kommunen betonar vikten av en inkluderande och dialogbaserad process i skapandet av tävlingsprogrammet för arkitekttävlingen. Under våren planerar kommunen att anordna flera workshops där interna och externa arbetsgrupper ges möjligheten att uttrycka sina åsikter och bidra till projektets framåtskridande. Målet är att samla en bred uppsättning perspektiv, inklusive synpunkter från fastighetsägare runt torget och allmänheten, för att säkerställa att det slutliga projektet återspeglar kommuninvånarnas behov och önskemål.

Omvandlingen av Guldtorget

Det vinnande bidraget i arkitekttävlingen förväntas utses under vintern, med projekteringsfasen schemalagd till 2025 och 2026. Byggarbetena beräknas inledas i slutet av 2026, med ett mål att torget ska stå klart mitt i 2028. Denna omvandling av Guldtorget är en nyckelkomponent i Skellefteås strävan att bli utsedd till ”Årets stadskärna 2026”, och ses som en viktig milstolpe i arbetet med att revitalisera stadens centrala områden.

Aktiviteter och Society Expo 2026

Parallellt med de långsiktiga planerna på att omvandla Guldtorget, arbetar kommunen och Visit Skellefteå aktivt med att anordna kortvariga evenemang och aktiviteter på torget. Denna strategi syftar till att gradvis öka torgets attraktivitet och engagemang bland invånarna. Dessutom planeras ett Society Expo 2026 som spås bli en viktig mötesplats och ett utmärkt tillfälle att demonstrera ombyggnadens positiva effekter.

En Framtidsorienterad Vision

Projektet för Guldtorgs omvandling representerar inte bara en fysisk förändring av en central plats i Skellefteå utan också en vision för en mer inkluderande, dynamisk och levande stadskärna. Genom en öppen dialog och engagemang från lokalsamhällets sida, siktar kommunen på att skapa ett torg som välkomnar alla och erbjuder en plats för samvaro och aktiviteter året om.

För mer information om projektet och den planerade arkitekttävlingen för Guldtorget, hänvisar Skellefteå kommun till sin pressmeddelande.

Läs även: Skellefteå kommun anklagar Kauno Tiltai AB för avtalsbrott efter avbrottet på Karlgårdsbron

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner