Bonnier Fastigheter når BREEAM In-Use Excellent för Vega i Cykelfabriken

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
Hus Vega uppnår BREEAM in-use ExcellentHus Vega uppnår BREEAM in-use Excellent Foto: Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter uppnår BREEAM In-Use Excellent för Vega i Cykelfabriken

I en nyligen genomförd utvärdering har Bonnier Fastigheter lyckats uppnå en miljöcertifiering av rang. Deres projekt Vega, beläget i den historiska byggnaden Cykelfabriken, har tilldelats BREEAM In-Use Excellent, vilket markerar en betydande prestation inom hållbar fastighetsutveckling. Denna certifiering speglar företagets engagemang för att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet i sina fastighetsprojekt.

En milstolpe för hållbar utveckling

Projekt Vega, som genom denna utmärkelse har erkänts för sina framsteg inom hållbarhet, är beläget i en byggnad som ursprungligen uppfördes för 80 år sedan. Utmärkelsen Excellent inom BREEAM In-Use är inte bara en bekräftelse på byggnadens hållbara kvaliteter utan också på den framgångsrika renoveringen som har skett med bevarandet av den ursprungliga arkitektur och design.

”Vi är otroligt stolta över att ha erhållit certifieringen BREEAM In-Use Excellent för vårt Vega-projekt. Det är ett oberoende kvitto på att vi gör rätt prioriteringar i vårt hållbarhetsarbete för fastigheten och betyget Excellent är en mycket bra nivå för den här typen av byggnad,” säger Johan Lasell, Projektchef på Bonnier Fastigheter.

Samverkan ledde till framgång

Enligt Bonnier Fastigheter var en av nyckelfaktorerna till att projektet lyckades uppnå denna höga standard, samverkan med hyresgäster och entreprenörer. Genom att arbeta tillsammans mot gemensamma hållbarhetsmål kunde man säkerställa att alla aspekter av projektet uppfyllde de strikta kriterierna för BREEAM In-Use Excellent.

Företaget ser denna certifiering som ett steg framåt i sin strävan efter att ligga i framkant när det gäller att utveckla fastigheter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, som är både ekonomiskt lönsamma och minskar miljöpåverkan.

Om BREEAM In-Use

BREEAM, eller Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är en av världens ledande och mest använda metoder för att bedöma, betygsätta och certifiera hållbarheten hos byggnader. BREEAM In-Use är en del av denna certifiering som specifikt är avsedd för att utvärdera och förbättra befintliga byggnadsverks miljöprestanda.

Framtiden för grön fastighetsutveckling

Med detta initiativ stärker Bonnier Fastigheter sin position som en fastighetsutvecklare som inte bara värderar historisk arkitektonisk arv utan också strävar efter att möta dagens och framtidens miljöutmaningar. Genom att fortsätta fokusera på projekt som Vega, visar företaget vägen för hur man kan kombinera historisk bevarande med framtidens krav på hållbar utveckling

Ytterligare information om detta projekt och dess hållbarhetsmål finns tillgängliga via Bonnier Fastigheters pressmeddelande, som kan läsas i sin helhet här.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner