Europas första koldioxidavskiljning i planglasindustrin har startat

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
Framgångsrik start på Europas första försök med koldioxidavskiljning i planglasindustrin Foto: PilkingtonFramgångsrik start på Europas första försök med koldioxidavskiljning i planglasindustrin Foto: PilkingtonFramgångsrik start på Europas första försök med koldioxidavskiljning i planglasindustrin Foto: Pilkington

Europas första försök med koldioxidavskiljning i planglasindustrin har startat

I ett banbrytande steg mot bekämpningen av klimatförändringarna har NSG Group meddelat att det första försöket med koldioxidavskiljning i Europas planglasindustri nu framgångsrikt har startat vid företagets planglasfabrik i Storbritannien. Detta pilotprojekt, som är en del av projektet ‘XLR8 CCS – Accelerating the Deployment of a Low-Cost Carbon Capture Solution for Hard-to-Abate Industries’, leds av teknikutvecklaren C-Capture och syftar till att demonstrera en ekonomiskt genomförbar lösning för industriella sektorer som står inför utmaningar med att minska sitt beroende av fossila bränslen.

Projektets finansiering och syfte

Med en budget på 1,7 miljoner GBP från den brittiska regeringens ‘Department of Energy Security and Net Zero’, som en del av deras 1 miljard GBP stora ‘Net Zero Innovation Portfolio’, strävar projektet XLR8 CCS efter att påskynda utvecklingen av koldioxidfångst och -lagringsteknologier i Storbritannien. Den totala finansieringen för detta projekt uppgår till 2,7 miljoner GBP med bidrag även från den privata sektorn.

Tekniken bakom försöket

Pilotprojektet implementerar C-Captures ‘Carbon Capture Solvent Compatibility Units’ (CCSCU) vid NSG Groups Greengate-anläggning i St Helens. CCSCU:erna är designade för att separera och fånga upp koldioxiden från rökgaserna som genereras av planglasproduktionen. Denna teknik, som nu genomgår tester, kan potentiellt spela en stor roll i att minska koldioxidutsläppen från glastillverkningsprocessen.

NSG Groups engagemang för hållbarhet

NSG Group, som strävar efter att minska sin miljöpåverkan, har tagit flera viktiga steg för att adressera klimatförändringar och öka användningen av förnybar energi inom sina verksamheter. Företaget har utvecklat vetenskapligt baserade mål för att begränsa utsläppen av växthusgaser, vilket gör det till det första företaget i Japans glastillverkande industri att få dessa mål godkända inom ramen för SBT Initiative.

Övriga projekt

Framgången med detta pilotprojekt kan leda till implementering av koldioxidavskiljningsteknik i större kommersiell skala fram till år 2030. Det skulle betyda en avsevärd minskning av CO2-utsläppen från hårda-sektorindustrin.

För ytterligare information kring detta pressmeddelande, vänligen besök den officiella hemsidan för Pilkington Floatglas AB.

Läs också:

Bygg- och anläggningssektorns färdplan till 2045: Ett fossilfritt Sverige

Renoveringsdagarna 2024: Återbruk i byggsektorn för en hållbar framtid

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner