Karlastaden: Förvaltnings AB Framtiden förvärvar byggrätter

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
Karlastaden Bild: TMRW/SernekeKarlastaden Bild: TMRW/SernekeKarlastaden Bild: TMRW/Serneke

Förvaltnings AB Framtiden förvärvar byggrätter i Karlastaden

I en affär som avslutades den 12 mars 2024, har Förvaltnings AB Framtiden kommit att äga cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i området känd som Karlastaden. Denna överenskommelse, som initialt offentliggjordes den 22 januari 2024, slöts med Serneke Group AB och Fastighets AB Balder. Transaktionen, inklusive en dellikvid, har nu genomförts i överensstämmelse med villkoren i det tidigare gjorda avtalet, där den återstående köpeskillingen kommer att betalas i takt med att ytterligare avtalskriterier uppfylls.

Om Framtidenkoncernen

Framtidenkoncernen agerar som Göteborgs allmännytta och rankas som en av Sveriges största bostadskoncerner. Inom koncernen, som är en del av Göteborgs Stad, finns flera verksamheter däribland Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler samt Störningsjouren. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag till dessa verksamheter. I Framtidenkoncernens portfölj finns cirka 76 000 lägenheter, vilket innebär att ungefär var fjärde göteborgare är bosatt i ett av deras hem.

Denna affär markerar en betydande landvinning för Framtidenkoncernen, och stärker dess position på fastighetsmarknaden i Göteborg. Förutom att förvalta fastigheter värda cirka 120 miljarder kronor, investerar koncernen årligen flera miljarder i staden för att fortsätta utveckla och förbättra Göteborg för dess invånare.

För ytterligare information om denna transaktion, vänligen besök den officiella pressmeddelandet.

Läs också:

Gamla våningsplan återbrukas i bostadsprojekt

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner