Renovering av historiska trähus i Göteborg används traditionella metoder

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
Gamla och nytillverkade spikar på en sida ur Göteborgs Handels- och sjöfartstidning från 1918. Renovering av gammal fastighet Bild HigabGamla och nytillverkade spikar på en sida ur Göteborgs Handels- och sjöfartstidning från 1918. Bild HigabGamla och nytillverkade spikar på en sida ur Göteborgs Handels- och sjöfartstidning från 1918. Bild Higab

Renovering av Göteborgs historiska trähus använder traditionella metoder

I Göteborg pågår en unik renovering av Mariagården, ett av stadens äldsta trähus, där traditionella metoder och material används för att bevara byggnadens historiska värde. Projektet, som drivs av fastighetsbolaget Higab, inleddes i höstas med fokus på en tillbyggnad från 1700-talet, enligt ett pressmeddelande från Higab.

Historisk tillvägagångssätt för renovering

Renoveringsarbetet har inneburit utmaningar där moderna lösningar inte varit ett alternativ. Bland annat används handsmidd spik och klippspik, tillverkad enligt gamla metoder, för att fastställa byggnadsdetaljerna. Arbetet inleddes med en plan att byta ut delar av en syllstock som drabbats av rötskador. Detta ledde till en omfattande analys och demontering av fasadpanelen för att åtgärda ytterligare skador och isolera byggnaden korrekt.

Fokus på historiska detaljer

Detaljerna i renoveringsprojektet är av stor vikt. För att bevara byggnadens autentiska utseende används träfiberskivor för isolering och de ursprungliga fasadbrädorna tas tillvara, renoveras och målas med linoljefärg. När nya paneler behövs används kärnfura från Värmland.

Mariagårdens betydelse

Mariagården har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet och fungerade tidigare som fattighus. Byggnaden utgör tillsammans med den närliggande kyrkan och kyrkogården en viktig kulturmiljö som speglar historiens fattigvård.

En viktig satsning för Göteborg

Projektet ses som en viktig del i arbetet med att bevara Göteborgs kulturarv. Karin Lottkärr, projektledare på Higab, understryker betydelsen av att använda historiska metoder för att vårda sådana värdefulla byggnader. ”Renoveringen av Mariagårdens tillbyggnad är ett projekt som ger oss möjligheten att arbeta med traditionella hantverksmetoder och bevara historiska byggnadsdetaljer,” säger hon i pressmeddelandet.

Mer information om renoveringsprojektet kan man hitta i det fullständiga pressmeddelandet från Higab.

Läs också: Kvarteret Återbruket: Gamla våningsplan återbrukas i bostadsprojekt

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner