Kontroll av fler GVK-företag ökar

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-14
GVK-företag under granskningMattias Granberg Foto: GVKMattias Granberg Foto: GVK

Fler GVK-företag under luppen

Sverige ser en ökning i andelen GVK-ackrediterade företag som genomgår stickprovskontroller. Under det gångna året granskades 65 procent av landets 764 GVK-företag, en ökning från 61 procent året innan. Denna utveckling signalerar en fortsatt satsning på hög kvalitet och säkerhet inom våtrumsinstallationer.

Säkrare våtrum genom kontinuerliga kontroller

Kontrollprogrammet, som är en obligatorisk del av GVKs utförandekoncept, bidrar till en stadig minskning av vattenskador. Mattias Granberg, en av de oberoende kontrollanterna baserade i Umeå, framhåller vikten av dessa kontroller. Han vittnar om en tydlig skillnad i kvalitet vid utförda arbeten av GVK-företag jämfört med icke ackrediterade aktörer.

Stickprovskontrollerna erbjuder inte bara en möjlighet till kvalitetssäkring utan även en läroprocess för entreprenörerna. Granberg betonar att dessa besök är mycket mer än felkontroll; de är chanser för yrkesutveckling och förståelseförbättring.

Kontrollprogrammet möjliggör även identifieringen och förtydliganden av eventuella tvetydigheter i branschreglerna. Exempelvis har nyligen anvisningarna för montering av väggmatta i våtrumsfönster förtydligats, vilket visar på programmets betydelse för hela branschens utveckling.

Obligation och möjlighet

Alla GVK-auktoriserade företag förbinder sig till att följa de uppdaterade branschreglerna och möjliggöra för dessa viktiga stickprovskontroller. För företag som önskar extra granskning finns även möjligheten att beställa särskilda kontroller, vilket ytterligare visar på GVKs engagemang för högsta möjliga standarder inom våtrumsinstallationer.

För ytterligare information och insikter kring GVKs kontrollsystem och ackrediteringsprocess, besök den officiella pressreleasen.


Läs även: Underhåll 2024: Digitalisering och AI i Fokus för Framtidens Industriunderhåll

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner