Krook & Tjäder Drivande Kraft i Klimatarena Stockholm

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-14
Bild: Julia Hansson, arkitekt Krook & Tjäder Stockholm Klimaarena StockholmBild: Julia Hansson, arkitekt Krook & Tjäder Stockholm

Krook & Tjäder Drivande Kraft i Klimatarena Stockholm

Arkitektbyrån Krook & Tjäder tar en aktiv roll i arbetet för en mer klimatpositiv framtid genom sitt deltagande i Klimatarena Stockholm, i nära samarbete med kommuner, privata aktörer och andra branschkolleger. Detta framgår i ett pressmeddelande publicerat den 14 mars 2024.

Företaget meddelar stolt sitt senaste bidrag till hållbar utveckling, genom att deras arkitekt, Julia Hansson, har valts in i strategigruppen för bygg- och anläggning inom Klimatarena Stockholm. Denna grupp har som mål att stödja och driva på utvecklingen inom fokusområdet bygg och anläggning mot mer hållbara lösningar.

En Kollektiv Ansträngning för Hållbarhet

Krook & Tjäder betonar vikten av samarbete över sektorsgränserna för att hantera de klimatutmaningar som byggbranschen står inför. ”Som arkitekter kan vi göra skillnad genom att bidra med ett helhetsperspektiv, fokuserat på livscykeln i allt från stadsdelar till materialval,” säger Julia Hansson. Hon poängterar även vikten av att optimera och konvertera befintliga byggnader snarare än att enbart bygga nytt, för att effektivisera användningen av redan befintliga strukturer.

Förutsättningar för och fördelar med att ingå i Klimatarena Stockholms arbete inkluderar möjligheten att bidra med Krook & Tjäders omfattande erfarenheter och kunskaper om hållbarhetsarbete, samt att arbeta tillsammans med ledande aktörer inom sektorn för att påskynda byggbranschens klimatomställning.

Framtidens Hållbara Byggande

Att bygga för framtiden innebär långsiktigt hållbart skapande som varar i generationer, ett synsätt som Julia Hansson framhåller som nödvändigt för framgång i strategigruppens arbete.

Krook & Tjäder ser detta engagement som bevis på sitt dedikerade arbete och sin strategi för att adressera och implementera hållbara lösningar inom arkitektur och stadsplanering runt om i Sverige och Norden. ”Att vi blir invalda i allt fler sammanhang är ett kvitto på att vi driver dessa viktiga frågor,” säger Johan von Wachenfeldt, koncern-vd på Krook & Tjäder.

Konkreta Åtgärder för Återbruk och Transformation

Bolaget är även involverat i nätverk och forskningsprojekt som fokuserar på cirkulärt byggande, och står som medgrundare av digitala lösningar för inventering av möbler för återbruk. Ett exempel på deras arbete är Arenakvarteret 2030 i Göteborg, ett förslag som visar på potentialen hos hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Krook & Tjäder ser fram emot fortsatt samarbete med strategigruppen och andra aktörer inom Klimatarena Stockholm för att tillsammans skapa en mer hållbar byggbransch och samhälle.

Mer information om Krook & Tjäders hållbarhetsarbete och deras roll i Klimatarena Stockholm finns tillgänglig i det fullständiga pressmeddelandet.

Läs även: Europas första koldioxidavskiljning i planglasindustrin har startat

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner