Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-14
Svevia flaggorSvevia flaggor. Foto: Svante Örnberg

Svevia tar sig an stora vägförbättringar i Västerbotten under sommaren

I ett stort initiativ av Svevia har påbörjats ett omfattande vägförbättringsprojekt i Västerbotten, i syfte att höja standarden på omkring 55 kilometer väg. Uppdraget, som utförs på uppdrag av Trafikverket, innebär inte bara ny asfaltbeläggning utan även markarbeten som ska öka vägarnas bärighet.

Projektets detaljer och omfattning

Arbetet berör ett flertal vägsträckningar och beräknas starta i början av juni för att fortsätta under hela sommaren. Bland de berörda vägarna finner vi E12 som går mellan Tärnaby och Umansjö samt vägskälet mot Forsmark, inklusive väg 1132 och 1100 vid Forsmark. Dessutom ska en sträcka mellan Kristineberg och Åkroken förbättras med såväl vägförstärkningar som ny beläggning.

Patrik Höglund från Svevia uttalar att dessa åtgärder är kritiska för att skapa en hållbar och robust infrastruktur i Västerbotten, ett område med stort behov av denna typ av förbättringar. Vägförstärkningarna innefattar nya lager för att öka vägens bärighet samt ersättning av åtminstone två vägtrummor längs aktuella sträckor.

Ekonomiska och sociala fördelar

Med en total budget på cirka 80 miljoner kronor representerar dessa projekt en betydande investering i regionens infrastruktur. Förutom att öka säkerheten och framkomligheten för väganvändare, bidrar dessa arbeten till att främja den regionala utvecklingen och tillväxten. En bättre infrastruktur underlättar för näringslivet, stimulerar turismen och kan även bidra till positiva miljöeffekter genom effektivare transportvägar.

Om Svevia

Svevia är en ledande aktör inom byggande och underhåll av infrastruktur i Sverige. Företaget arbetar med att utveckla vägar, broar, hamnar och annan kritisk infrastruktur. Omsättningen för Svevia uppgick till 11,3 miljarder kronor under 2022, och företaget sysselsätter cirka 2 200 medarbetare på ett hundratal platser i Sverige. Deras arbete bidrar till en hållbar utveckling av infrastrukturen, till nytta för såväl individ som samhälle i stort.

För ytterligare information om projektet, besök deras officiella nyhetsrum.

Läs också: Svevia bygger bostadsområde vid Årstafältet

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner