Volito Fastigheter och LINK Arkitektur vinner markanvisning i Hyllie

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-14
Hyllie Öster om Hyllievångsparken, Bild: LINK ArkitekturHyllie Öster om Hyllievångsparken, Bild: LINK ArkitekturHyllie Öster om Hyllievångsparken, Bild: LINK Arkitektur

Volito Fastigheter och LINK Arkitektur vinner markanvisning i Hyllie för hållbart bostadsprojekt

I en nyligen tillkännagiven markanvisningstävling av Malmö stad har Volito Fastigheter tillsammans med LINK Arkitektur utsetts till vinnare för utvecklingen av ett nytt bostadskomplex i området öster om Hyllievångsparken. Projektet, som ska präglas av hållbarhet och innovation, kommer att inkludera nästan 600 bostäder, ett kontorsområde, ett mobilitetshus samt en förskola.

Målsättning för hållbarhet och socialt ansvar

Förutom att uppfylla de höga klimatkrav som Malmö stad ställer, siktar projektet på att ytterligare minska klimatavtrycket till max 215 kgCO2e/m², vilket är 25 procent lägre än stadens krav. Detta ska uppnås genom användningen av klimatförbättrad betong, trä och ett omfattande återbruk av material från andra byggnader inom Volito Fastigheters bestånd. Projektet strävar även efter att skapa social hållbarhet genom att upplåta 20 procent av lägenheterna till Skåne Stadsmissions boendeinsats ”Barns bostad först”, riktad mot barnfamiljer.

Arkitektonisk vision och gemenskapsfrämjande utformning

Det vinnande förslaget framhåller en arkitektur som svarar mot såväl dagens som morgondagens behov, med en design som syftar till att skapa en tät och urban miljö som samtidigt är trygg och inkluderande. Genom en varierad byggnadsstruktur och levande taklandskap skapas en dynamisk miljö som förstärker platsens identitet och historia.

Med planer på att påbörja projektet omgående, uttrycker de involverade parterna en stark optimism om dess potential att förbättra boendemiljön i Hyllie och bidra till ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Källor: Mynewsdesk

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner