Arcona anlitas för upprustning av Södersjukhusets vårdbyggnader

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-14
Flygbild över SödersjukhusetBild: Arild Vågen Licens: CC BY-SA 4.0

Arcona anlitas för omfattande upprustning av vårdbyggnader på Södersjukhuset

Stockholms Södersjukhuset står inför en betydande förnyelse då två av dess vårdbyggnader, byggnad 17 och 18, planeras för en genomgripande upprustning. Upprustningsarbetet, som överlämnats till byggföretaget Arcona av Region Stockholms fastighetsbolag Locum, syftar till att modernisera faciliteterna för att bättre motsvara dagens krav på vårdfastigheter.

Projektdetaljer och tidsram

Med en sammanlagd yta på cirka 11 300 kvadratmeter, sträcker sig projektet över de kommande två åren, 2024 och 2025, med en uppskattad kontraktsvolym om cirka 300 MSEK. Upprustningen är en del i ett större ansträngning för att tillgodose behovet av moderna vårdavdelningar inom sjukhusområdet. Planerna inkluderar omvandling av dessa byggnader för att erbjuda 168 nya enkelrum, samt att uppgradera planlösningar och tekniska system för att bättre tjäna sjukhusets behov.

Förberedelser redan under väg

Förberedande åtgärder som rivningsarbete och strukturell förstärkning har redan påbörjats, med målet att efterföljande faser av projektet skall kunna genomföras smidigt. Arconas deltagande omfattar ett brett spektrum av bygg- och installationsarbeten, vilket understryker företagets åtagande mot att leverera högkvalitativ sjukhusinfrastruktur.

Historik av samarbete

Detta uppdrag markerar inte första gången Arcona tar sig an ett projekt för Locum på Södersjukhusets område. Tidigare framgångar och etablerade relationer mellan de två parterna lägger en stark grund för detta nya projekt. ”Vi på Arcona är oerhört stolta över att ha erhållit detta uppdrag och vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Locum igen efter ett lyckat genomförande av den intilliggande byggnaden 72 för drygt fem år sedan” sade Andreas Asplinger, affärschef på Arcona, tydligt entusiastisk över det nya projektet.

En framtidssäkrad vårdmiljö

Genom denna upprustning kommer Södersjukhuset inte bara att stärka sina faciliteter från en byggnadsteknisk synpunkt utan även säkerställa en hälsosam, säker och välkomnande miljö för både patienter och vårdpersonal. Detta projekt understryker vikten av långsiktiga investeringar i sjukvårdens fysiska miljö för att möta framtidens vårdbehov.

För ytterligare information om denna omfattande upprustning, besök pressmeddelandet från Arcona.

Läs även: Serneke förvärvar 55 000 kvm byggrätter i Barkarby

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner