Framtiden för bostadsbyggande i fokus

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-18

Branschledarna diskuterar framtiden för byggsektorn

Under den årliga branschledardagen den 14 mars, som samlade ledare från de största kedjorna och företagen inom byggmaterialhandeln, diskuterades en mängd viktiga ämnen för att vända den nedåtgående trenden i byggsektorn. Med en osäker global ekonomisk situation och en inhemsk byggindustri i behov av förändring, belyste evenemanget en rad avgörande punkter för branschens framtid.

Huvudtalare lyfter ekonomiska förutsättningar

Huvudtalare Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar, talade om konjunkturens tillstånd och betydelsen av geopolitiska omständigheter för Sveriges ekonomi. Med en nyligen stabiliserad inflation uttryckte Stråberg en försiktig optimism för ekonomins framtida utveckling.

Utmaningar och lösningar inom bostadsbyggande

Jenny Bergendorff från Skanska gav ett perspektiv på de aktuella svårigheterna med att initiera nya bostadsprojekt, med särskild betoning på de höga byggkostnaderna. Bergendorff framhöll även vikten av politiska reformer för att förbättra bostadsmarknadens funktion.

Politiska talespersoner diskuterar åtgärder

Mötesdeltagarna inkluderade bostadspolitiska talespersoner från Tidöpartierna, som debatterade kort- och långsiktiga strategier för sektorns återhämtning. Från ROT-avdragets framtid till förenklingar i planprocesser och byggregler, utforskades flera vägar för förbättring.

Branschens syn på framtiden

Branschledare uttryckte en samsyn om behovet av långsiktiga politiska ramar och fortsatta satsningar på ROT-avdraget för att stötta sektorns tillväxt och hålla kvar kompetens. Trots utmaningarna fanns det en försiktig optimism för en ljusare framtid.

Mer information om dessa ämnen och branschledardagen finns tillgänglig i pressmeddelandet.


Läs även: Ny brandstation planeras i Umeå – Förbättrad säkerhet i fokus

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner