Energiomställning genom energigemenskaper

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-18

Energirevolution inom räckhåll efter nytt avtal

I ett unikt samarbete mellan Sveriges Allmännytta och ViaEuropa siktar aktörerna på att skynda på den gröna omställningen genom att främja energigemenskaper. Partnerskapet strävar efter att leda vägen för omställningen i Europa och globalt med ett fokus på att minska beroendet av fossila bränslen och istället nyttja förnybara energikällor.

Krafttag för förnybar energi

Med betydelsefull bakgrund i innovationsdriven infrastrukturutveckling vill Sveriges Allmännytta och ViaEuropa, med Jonas Birgersson i spetsen, nu utmana befintliga energisystem. Genom att belysa och arbeta för energigemenskapers potential syftar de till att öka den lokala produktionen och användningen av förnybar energi.

Förändringens vindar

Genom det nyligen tecknade avtalet har de två organisationerna förbundit sig till att snabbt utveckla och implementera lösningar som underlättar för fastighetsbolag att bidra till en hållbar och effektiv energianvändning. Succéexempel från dessa implementeringar kommer att tjäna som riktlinjer för hur liknande utmaningar kan tacklas på bred front.

Möt framtiden för energisystemet

Sveriges Allmännyttas breda nätverk av bostadsföretag, tillsammans med ViaEuropas banbrytande infrastrukturkapaciteter, ger en unik möjlighet att påverka och förändra energisystemet i grunden. Deras gemensamma strävan efter energigemenskaper utgör en avgörande förflyttning mot en mer hållbar och inkluderande energiframtid.

Läs mer om samarbetet och dess mål i det fullständiga pressmeddelandet.


Läs även: Krook & Tjäder Drivande Kraft i Klimatarena Stockholm

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner