Stärka energisystemet genom fastighetssektorn

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Solcellspark i TysklandSolcellspark i Tyskland Foto: Andreas Glücklhorn / Unsplash

Fastighetssektorn kan stärka energisystemet

En ny rapport från Fastighetsägarna framhäver hur fastighetssektorn genom ökad energiproduktion och lagring kan bidra till ett robustare energisystem. Regeringen uppmanas att bland annat se över skattereglerna för solceller och utveckla snabba processer för energigemenskaper.

Med regeringens nyutlagda inriktning mot ett mer stabilt energisystem, understryker Fastighetsägarna hur fastighetsbranschen kan spela en större roll i denna omställning. ”Genom ökad lokal energiproduktion och energilagring kan elsystemet bli mer robust och motståndskraftigt”, säger Rikard Silverfur, ansvarig för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Åtgärder för att stimulera fastighetsbranschen

För att uppnå detta efterlyser Fastighetsägarna bland annat en översyn av skattereglerna gällande solcellsinvesteringar, samt utveckling av energigemenskaper och flexibilitetsmarknader som kan tillåta fastighetssektorn att agera mer aktivt i energisystemet. Därutöver betonas vikten av att regeringen sätter igång ett program för energieffektivisering för att ytterligare minska energiförbrukningen.

Läs hela pressmeddelandet från Fastighetsägarna för att få mer information om de förslag som presenteras för att ge fastigheter en mer aktiv roll i ett robustare energisystem: här.


Läs även: Skellefteå Satsar på Energieffektiva Bostäder

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner