Skellefteå Satsar på Energieffektiva Bostäder

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Vy över Älvsbacka Skellefteå Foto: Jonas WestlingVy över Älvsbacka Foto: Jonas Westling / Unsplash

Skellefteå Får Lån och Bidrag för Nya Bostäder

Skellefteå kommun erhåller ett lån på 800 miljoner kronor från Europeiska Investeringsbanken (EIB) för att understödja uppförandet av 743 nya bostäder. Dessa bidrar till regionens pågående samhällsomvandling, med särskild fokus på energieffektivitet och tillgång till prisvärda bostäder. Dessutom kommer kommunen ta emot omkring 120 miljoner kronor i bidrag från EU, vilket ytterligare stimulerar bostadsbyggandet.

Strategisk satsning på bostäder

Projektet omfattar produktion av prisvärda och energieffektiva bostäder, där nästan 60 % av de nya bostäderna är planerade att stödja behovet av kompetensförsörjning, däribland boende för studenter. Dessutom är cirka 5 % av bostäderna avsedda för personer i behov av socialt stöd.

Kommentarer från ansvariga

Thomas Östros, vice ordförande på EIB, uttrycker stöd för projektet som han menar inte bara möter lokala behov utan också bidrar till EU:s bredare mål om hållbar tillväxt och social integration. Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå, betonar vikten av att hålla en hög takt i bostadsproduktionen och ser lånet som ett värdefullt redskap för att möjliggöra detta.

Om Europeiska Investeringsbanken

EIB är EU:s officiella utlåningsinstitution och finansierar projekt som stödjer europeiska mål om tillväxt och utveckling. Genom lånet till Skellefteå understryker EIB sin roll i att stötta hållbar stadsutveckling och socialt boende.

Besök pressmeddelandet för mer information.


Läs även: ”Framtiden för bostadsbyggande i fokus”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner