Positivt planbesked för Nördfjärden i Piteå

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Vy över NördfjärdenNördfjärdenVy över Nördfjärden

Planbesked ger grönt ljus för Nördfjärden

Samhällsbyggnadsnämnden i Piteå har gett ett positivt planbesked för en del av området vid Nördfjärden. Detta innebär att staden nu kan börja arbetet med att utforma en detaljplan för att möjliggöra bygget av både flerbostadshus och centrumfunktioner som hotell, restauranger och kontor. Projektet är en del av kommunens strävan efter fortsatt tillväxt och utveckling.

Området attraktivt för utveckling

Magnus Nyström (S), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden, betonar områdets potential för utveckling och dess betydelse för Piteås tillväxt. ”Området har också många kvaliteter som gör det attraktivt för exploatörer och i förlängningen medborgare och besökare”, förklarar Nyström.

Det förväntas att planarbetet kommer att påbörjas under andra kvartalet 2024, enligt Rebecka Granström, enhetschef för plan och bygg på Samhällsbyggnad. Målet är att detaljplanen ska kunna bidra till kommunens tillväxt genom att tillåta byggnation av ungefär 100-200 bostäder samt kompletterande verksamheter.

För ytterligare information om projektet och planerna för Nördfjärden kan det fullständiga pressmeddelandet läsas.


Läs även: Skellefteå Satsar på Energieffektiva Bostäder

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner