Umeås beslut att köpa Thoren Arena

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19

Kommunen föreslås köpa Thoren Arena

Umeå kommun står inför ett betydande beslut då Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott rekommenderar att kommunen köper Thoren Arena för 260 miljoner kronor. Utskottets förslag, som innebär att kommunen kan avsluta sitt hyreskontrakt av lokalen och Thorengruppens arrendeavtal för marken, har nu skickats vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt avgörande.

”Ekonomiska fördelar väger tungt, men även ökad tillgång till fantastisk idrottsanläggning för Umeåborna är avgörande,” säger Anders Ågren (M), kommunalråd och mötets ordförande. Projektet inleddes 2018 då kommunen upphandlade externa aktörer för uppförandet av en idrottshall, med Thorengruppen AB som slutlig vinnare.

Under 2023 inleddes diskussioner mellan Thoren Arena och kommunen om möjligheterna för en överlåtelse av byggnaden. Med tilläggsinformation och värdebedömningar från externa konsulter beslutade utskottet att gå vidare med förslaget om köp. ”Det är mer fördelaktigt för kommunen att äga än att hyra,” förklarar Janet Ågren (S), kommunalråd.

Vänsterpartiet har lagt in en reservation mot beslutet. Diskussionen om arenans värde är komplext då det inkluderar att byggnaden står på ofri grund med begränsad marknad för jämförelseobjekt. Bland handlingarna framgår en värdebedömning av cirka 250 miljoner kronor från december 2023 och en kostnadsbedömning för uppförande på cirka 330 miljoner kronor mars 2024.

Länkar till handlingar och ytterligare information:

För komplett information och handlingar, besök kommunens officiella sida.
Läs även: Ny standard för kvalitetssäkrad byggkompetens

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner