Utvecklingsglädje i Ronneby: Bästa Framsteg 2023

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21
Bild av vinnarna från Bästa Framsteg 2023Bästa Framsteg

Ronneby kommun firar utveckling med Bästa Framsteg 2023

Den 20 mars 2024 tillkännagav Ronneby kommun de stolta vinnarna av Bästa Framsteg 2023, där Planenheten tog hem förstapriset för sitt projekt med digitalisering av detaljplaner. Andrapristagaren blev Ronnebyhus för renoveringsprojektet på Peder Holmsgatan 11, och tredjepriset gick till Slättagårdsskolan för deras arbete med att öka lärartätheten.

Prisutdelning uppmuntrar fortsatt utveckling

Vid en prisceremoni som hölls i samband med kommunkoncernens ledningsgruppsmöte, kunde vinnarna ta emot sina priser från kommundirektör Carl-Martin Lanér. Planenheten belönades med en vandringspokal samt en prischeck på 10 000 kr, medan andrapriset och tredjepriset erhöll 5 000 kr vardera. Syftet med prissummorna är att fortsätta stimulera utvecklings- och kompetenshöjande arbete inom kommunen.

Det framgångsrika projektet av Planenheten har bidragit till ökad tillgänglighet och förståelse av detaljplaner genom digitalisering, vilket visat på hur utvecklingsarbete kan skapa betydande förbättringar för både medarbetare och medborgare.

Ronnebyhus projekt med renoveringen av Peder Holmsgatan 11 markerar ett viktigt steg mot miljömässigt och socialt hållbara lösningar genom att vara det första Svanen-certifierade renoveringsprojektet i sitt slag. Slättagårdsskolans initiativ att öka lärartätheten lyfts fram som ett exempel på hur utbildningskvaliteten kan förbättras genom strukturerat och samordnat arbete.

Dessa initiativ visar på en stark ambition inom Ronneby kommun att både förbättra och utveckla verksamheten i linje med kommunens målsättningar.

Läs hela pressmeddelandet om Bästa Framsteg 2023 här.


Läs även: Plåt & Ventföretagen på Nordbygg – Mässdeltagande och Seminarium

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner