Samarbete för energirenovering i bostadsrättsföreningar

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21

Fasadgruppen och SEB i nytt samarbete

Energiåtgärder i fokus för bostadsrättsföreningar

21 mars 2024 – Fasadgruppen har ingått ett samarbetsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) för att tillsammans utveckla ett erbjudande riktat mot bostadsrättsföreningar som planerar energirenoveringar. Detta kommer i ljuset av den förväntade revideringen av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD), som sätter mål för att alla byggnader inom EU ska nå standarden för nybyggnadsenergiprestanda senast år 2050.

Med Fasadgruppens erfarenhet inom tilläggsisolering, fönsterbyten, takrenovering och med sin SmartFront-metod, som kan förbättra energiprestandan med upp till 70 procent, sammanförs med SEB:s nyligen lanserade energiförbättringslån, vilket öppnar upp nya möjligheter för bostadsrättsföreningar att modernisera sina fastigheter.

Dessutom innebär detta samarbete en fördjupad satsning tillsammans med Indoor Energy, som fokuserar på åtgärder för förbättrad energieffektivitet inomhus. Stefan Forsberg, produktchef för SmartFront på Fasadgruppen, betonar vikten av att ta ett helhetsgrepp om energieffektivisering och den positiva påverkan det kan ha för fastighetsägare.

Anna Gustavsson, Chef Brf på SEB, understryker att hållbar finansiering spelar en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle och att samarbetet med Fasadgruppen och Indoor Energy möjliggör för SEB:s kunder att realisera sina planer mot uppsatta miljömål.

Denna satsning representerar ett viktigt steg framåt för att möta framtida energikrav och bidrar till att förbättra energiprestandan hos bostadsfastigheter i Sverige.

Mer information om samarbetet finns tillgänglig i pressmeddelandet.


Läs även: Spännande bostadsprojekt i Västerviks skärgård

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner