Stärkning av klimatanpassning genom ny utredning

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21

Klimatanpassning ska stärkas genom ny utredning

Regeringen har beslutat att tillsätta en ny statlig utredning för att öka samhällets robusthet mot klimatförändringar genom fler klimatanpassningsåtgärder. Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert på Byggföretagen, välkomnar initiativet och understryker vikten av regeringens engagemang i frågan.

Utredningens fokus kommer att ligga på att hitta finansieringsmodeller för åtgärder som inte enbart gynnar enskilda aktörer, utan som kan vara till nytta för flera parter samtidigt, såsom försäkringsgivare, fastighetsägare, näringslivet, samt kommuner och regioner.

”Kostnader för klimatanpassning måste accepteras”

Bonnevier poängterar att det är en felaktig uppfattning att staten inte kan stå för kostnaderna eller engagera sig ytterligare i klimatanpassningsåtgärder. Med tanke på de stora utmaningar som klimatförändringarna utgör, menar hon att en starkare satsning från statens sida är nödvändig, särskilt i tider då byggkonjunkturen är svag.

Utredningens resultat är planerade att redovisas senast den 30 april 2025, vilket förväntas leda till konkreta förslag på hur Sverige mer effektivt kan anpassa sig till ett förändrat klimat, samt hantera de kostnader som dessa åtgärder medför.

För mer information om utredningen läs hela pressmeddelandet från Byggföretagen.


Läs även: Förberedelser för kriser i Burlöv

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner