Bygglov avslag för Lekatten 15

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21
Bygglov avslag för Lekatten 15Lekatten 15

Nej till bygglov för Lekatten 15

Piteå kommun gav nyligen avslag på en ansökan från BDB Fastigheter om bygglov för ett nytt flerbostadshus på fastigheten Lekatten 15. Orsaken till avslaget är att de inlämnade ritningarna inte stämmer överens med den antagna detaljplanen för området. Fastigheten, som ligger i hörnet av Västergatan och Storgatan, har varit föremål för rivningsarbeten under de senaste månaderna. Detta förberedande arbete har skapat förutsättningar för ett framtida byggnadsprojekt, men nu står utvecklingen stilla i väntan på en ny bygglovsansökan som överensstämmer med detaljplanen.

Fortsatt dialog för en lösning

Trots avslaget är samhällsbyggnadsnämnden positiv till fortsatt utveckling av stadskärnan och öppen för dialog för att hitta en lösning som både uppfyller detaljplanens krav och möjliggör byggnation. En viktig aspekt som angetts är utformningen av fönster i bottenplan, som enligt planen ska ge intrycket av skyltfönster för att främja ett levande stadsliv. Exploatören har nu möjlighet att lämna in en reviderad ansökan som tar hänsyn till nämndens synpunkter och detaljplanens krav.

Nämndens ordförande Magnus Nyström (S) och stadsarkitekten Florian Steiner betonade behovet av att uppfylla detaljplanens krav för att projektet ska kunna gå vidare. Kommunen har uttryckt en vilja till snabb handläggning av en kompletterad ansökan, vilket kan ge projektet en ny chans.

Läs hela pressmeddelandet från Piteå kommun här.

Läs även: Hyreshöjning i Halland 2024 – Beslut och process

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner