Nya bostäder i Bjurhovda och Kvicksund

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-22
Bjurhovda stad planerar nya bostäder.DP 1935 Bjurhovda Illustration REFLEX

Nya bostäder planeras i Bjurhovda

Under torsdagens byggnadsnämndsmöte togs viktiga beslut kring utvecklingen av Bjurhovda centrum såväl som ny bebyggelse på del av Nyckelön i Kvicksund. I fokus var planerna på att anlägga cirka 100 nya lägenheter samt centrumverksamheter i Bjurhovda, tillsammans med en ny förskola och ytterligare bostäder på Nyckelön.

Detaljplanen för Bjurhovda, dp 1935, markerar ett steg mot att ersätta ett tidigare centrum som drabbats av brand med ny bebyggelse inklusive flerbostadshus. Enligt Thomas Karlsson, ordförande för byggnadsnämnden, anser man att projektet kommer att innebära ett lyft för området. Efter justeringar baserade på synpunkter från samrådet, inkluderar planen nu bland annat en liten park för att skapa fler offentliga ytor och hantera dagvatten.

I Kvicksund är målet med den nya detaljplanen att tillåta byggnation av bostäder och en förskola som harmoniserar med den befintliga bebyggelsen på Nyckelön. Enligt Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, är initiativet en del av en gemensam utvecklingsplan mellan Västerås och Eskilstuna kommuner, där Kvicksund ligger.

Processerna för detaljplanerna innebär omfattande utredningsarbete och tar normalt ett till två år att genomföra, med inbjudan till invånare och myndigheter att lämna synpunkter. Såväl under samrådet som granskningstiden är allmänheten välkommen att ge sina åsikter.

För mer information, se pressmeddelandet från Västerås stad.


Läs även: Nytt bostadsområde planeras i Sörböle

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner