Vision för Limhamns fiskehamn och stadens utveckling

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-25

Radar Arkitektur utvecklar vision för Limhamns framtid

Malmö fortsätter att expandera och utvecklas i takt med att nya stadsdelar tillkommer. Däremot har tiden i Limhamns fiskehamn, stadens sista aktiva hamn, rört sig i långsammare takt. Ett initiativ av samverkansföreningen På Limhamn, lett av Gitte Knutson, ämnar nu blåsa liv i detta kulturhistoriskt viktiga område. Trots tidigare motstånd mot förändring, av rädsla för att förlora hamnens unika karaktär, är målet att göra området mer tillgängligt och attraktivt för besökare.

Arkitektkontoret Radar har tilldelats uppdraget att utforma en visionsbild för Limhamns framtida utveckling, med fokus på att förena det historiska arvet med nya, inbjudande offentliga mötesplatser. ”Vi vill öppna hamnen mot havet på ett naturligt sätt, medan det gamla får finnas kvar,” förklarar Knutson. Förslaget inkluderar en förnyad hamnentré, skapande av en tillgänglig park vid havet, samt förstärkning av länkar mellan olika hamnområden för att främja upptäckten av Limhamns kulturella och kulinariska utbud.

En särskild punkt i Radars vision är en omgestaltung av Järnvägsgatan från en överdimensionerad trafikväg till en livlig köpmannagata, där det finns utrymme för uteserveringar och grönska. Förslaget syftar till att öka gatans värde som stadsmiljö och förbindelselänk mellan Limhamn och dess nya stadsdelar.

Förslaget har presenterats för kommunen, och Knutson hoppas att detta ska leda till att politiker tar steg för hamnområdets omvandling. ”Fiskehamnen står och förfaller. Om den blir helt ödslig och ruffig får vi andra problem att slåss mot,” varnar hon.

Ytterligare upplysningar:

För mer detaljer om Radars vision för Limhamn, besök pressmeddelandet här.

Läs även: Vision för Limhamns fiskehamn utvecklas av Radar Arkitektur

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner