Renovering av Christinaskolan närmar sig slutfasen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-26
Bild av Christinaskolan under renovering.Christinaskolan mars 2024

Nya Christinaskolan nära färdigställande

Renoverings- och tillbyggnadsprojektet av Christinaskolan i Piteå närmar sig slutfasen. Projektet, som inleddes 2016, siktar på att förena och modernisera skolan för elever från förskoleklass till årskurs nio. Hittills har större delen av arbetet fokuserat på Christinaskolan där bland annat nya klassrum, kök och matsal, elevhälsans lokaler, samt kultur- och fritidsområden är bland de tillkommande faciliteterna.

Projektet delades in i flera etapper för att kunna bedrivas parallellt med skolans pågående verksamhet, vilket har möjliggjort en smidigare process och minskade kostnader. De sista tre etapperna, som inkluderar arbeten på mellan- och högstadiets avdelningar samt markarbeten, påbörjas under våren. Dessa arbeten omfattar bland annat nya entréer, klassrum, förbättringar av skolgården samt åtgärder för brandskydd.

Den totala kostnaden för om- och tillbyggnaden av Christinaskolan uppgår till 173 miljoner kronor. Målet är att skapa moderna och funktionella lärmiljöer för upp till 860 elever, med särskild hänsyn till barn med NPF-diagnoser genom anpassad färgsättning och skapande av tysta rum och grupprum.

Upphandlingen för de avslutande etapperna har tilldelats Ekspjuth Bygg AB med ett kontraktsvärde på 32.380.000 kronor, vilket förväntas leda till en byggstart i maj.

För mer information om Christinaskolan och det större samhällsutvecklingsprojektet Christinaprojektet, besök Piteå kommuns officiella webbplats.

Läs även: ”Renovering av Guldfisken 22 på Östermalm i Stockholm”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner