Spännande framtid för Östra stranden

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-26
Bild av Östra stranden.avgränsning

Ny plan för Östra strandens framtid

Halmstads kommun har satt igång arbetet med en fördjupad översiktsplan för Östra stranden, ett välbesökt grönområde som anses behöva en tydlig riktning för framtida utveckling och klimatanpassning. Arbetet initierades av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, som nu skickar frågan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beslut. Läs pressmeddelandet.

Förnyad detaljplan för Folkparken

Efter mark- och miljööverdomstolens upphävande av en tidigare antagen detaljplan för Folkparken, p.g.a. bristande underlag om planens påverkan på fladdermöss, har kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutat att fortsätta arbetet med en uppdaterad detaljplan. Det är avsikten att ytterligare utreda fladdermössens förekomst och planens inverkan på dessa.

Privat drift för deponi i Kistinge undersöks

Kommunen undersöker nu möjligheten av en privat driven återvinnings- och deponianläggning i Kistinge industriområde, i syfte att korta transportsträckor och minska utsläpp av växthusgaser. Detta följer Halmstads Energi och Miljö AB:s beslut om att inte etablera den tidigare planerade anläggningen.


Läs även: Renovering av Christinaskolan närmar sig slutfasen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner