Reparation av vägarna i Kristinehamn

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-26
Bild på potthål på vägarnaIllustration Kristinehamn

Kristinehamns satsning: Reparerar vägarna

Efter en hårt prövande vinter med omfattande snöfall och snabba temperaturväxlingar har Kristinehamns kommun beslutat att prioritera lagning av potthål framför annat beläggningsarbete. Fokus kommer att ligga på de mest trafikerade vägarna. Sandra Norberg, ansvarig för samordningen av vägunderhåll i kommunen, betonar vikten av säkra och framkomliga vägar för invånarna.

Åtgärdsplaner pågår

En omfattande inventering av vägskador är igång, och asfalten som krävs för reparationerna har beställts. Asfaltsverket beräknas starta upp efter påskhelgen, men redan nästa vecka påbörjas arbete med att fräsa bort skadad asfalt. Christer Johansson, driftchef i kommunen, förklarar att förväntningarna är att asfalten anländer i mitten av april, och potthålslagningen kommer då att påbörjas omedelbart.

Ekonomiska utmaningar

Med en budget på cirka 10 miljoner kronor för asfaltsbeläggningar, som också inkluderar kostnader för att återställa gator efter vatten- och avloppsarbeten, står kommunen inför ekonomiska utmaningar. Prioritering kommer att ske där skador är som störst, med fokus på mest trafikerade gator i första hand. Christer Johansson delar med sig av utmaningarna som den tuffa vintern medfört och hur kommunen planerar att tackla dessa med nya metoder för hållbarare lösningar.

Medborgarnas roll

Kommunen uppmanar medborgarna att rapportera in potthål genom en digital felanmälan och erbjuder även en interaktiv karta för uppföljning av rapporterade ärenden. Detta ses som ett steg mot ett mer samarbetande samhälle där invånarna aktivt kan bidra till bättre vägunderhåll.

Läs hela pressmeddelandet från Kristinehamns kommun här.

Läs även: Underhållsarbeten på statliga vägar i Söderköping

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner