Arkitekturpris 2023: Hyttan och Färjestadsbron vid Klarälvens strand

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-26
Vy över Klarälvens strand.2024 färjestadsbron

Arkitekturpris 2023 tilldelat i Karlstad

Karlstads kommuns arkitekturpris för 2023 har tilldelats det nybyggda kvarteret ”Hyttan” på Nygatan 17 och 18, en projekt som inkluderar om- och nybyggnad intill KCCC, med Mondo arkitekter som arkitekter bakom projektet. Hyttan hyllas för sin förmåga att respektfullt anpassa sig till sin unika position vid Klarälvens strand, direkt nära byggnadsminnet Östra bron. Prisjuryn lyfter fram hur projektet förnyar och anpassar stadsbilden med ett omsorgsfullt manér, samtidigt som delar av befintlig bebyggelse har bevarats och förnyats för samtida behov, vilket anses bidra till kontinuitet och hållbarhet.

Färjestadsbron mottar hedersomnämnande

Färjestadsbron, Karlstads nya cykelbro mellan Färjestad och Råtorp, erhåller ett hedersomnämnande. Bron, designad av Nuno arkitektkontor i Oslo tillsammans med Degree of freedom/WSP Sverige, beskrivs som elegant och funktionellt utformad för att förbättra Karlstads cykelinfrastruktur. Med sin genomtänkta design, som inkluderar ett genomsiktligt golv och räcken, inbjuder bron till en närmare upplevelse av Klarälvens strömmande vatten, och bidrar till en attraktivare samt mer tillgänglig stad för cyklister.

För mer information, läs pressmeddelandet.


Läs även: Title: Vision för Limhamns fiskehamn och stadens utveckling

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner