Bygginvesteringar 2024: Minskning och Förväntad Tillväxt

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-27

Bygginvesteringarna minskar under 2024

Enligt en ny konjunkturprognos från Byggföretagen förväntas bygginvesteringarna inom sektorerna bostäder, lokaler och anläggningar minska med fem procent under 2024. En av de tydligare förändringarna är att bostadsbyggandet i norra Sverige bromsar in. Trots denna inbromsning bedöms konjunkturen vara fortsatt stark i Norrbotten, medan länen Uppsala, Södermanland och Kronoberg visar på den svagaste utvecklingen.

Regionernas bygginvesteringar

Byggföretagens analys visar att endast Norrbotten och Kalmar kan förväntas visa på tillväxt i bygginvesteringar under 2024. Däremot beräknas investeringarna få en skjuts uppåt under 2025, där majoriteten av landets län, med undantag för Jönköping och Kronoberg, beräknas visa på ökad aktivitet.

”Det är tydligt att inflationen är på väg ner mot eftersträvad nivå. Vi tror att kommande räntesänkningar kommer att ha en upptinande effekt på byggmarknaden,” kommenterar Emil Flodin, analytiker vid Byggföretagen.

Totalt bedöms de bygginvesteringar som kommer göras under 2024 uppgå till 615 miljarder kronor.

Läs hela pressmeddelandet på Via TT.


Läs även: Renovering av Christinaskolan närmar sig slutfasen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner