Nytt lyft för Haninge centrum

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-27
Bild av Haninge centrumLinus Björkman (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Haninge kommun

Nytt lyft planeras för Haninge centrum

Stora förändringar väntar för att skapa en mer attraktiv stadskärna

Arbetet med en ny detaljplan för Haninge centrum och närområdet har inletts efter ett beslut i samhällsbyggnadsutskottet den 26 mars. Målet är att skapa en mer attraktiv och konkurrenskraftig regional stadskärna.

Projektet kommer att fokusera på att göra centrumbyggnaden mer inbjudande och synlig, genom tillägg av nya bostadshus samt omplacering av parkeringen. Dessutom ska gator och torg rustas upp för att skapa trivsammare mötesplatser.

En viktig del i arbetet blir dialogen med invånare, besökare och företagare. Samråd planeras till sommaren 2025.

Linus Björkman (M), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, betonar centrumets potential som navet på Södertörn och vikten av ett tryggare och mer levande centrum.


Läs även: Hållbar Stadsutveckling med Citylab 4.0

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner