Hållbar Stadsutveckling med Citylab 4.0

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-27
Citylab 4.0 Sustainability Journeysundbyholm original

Strategisk Arkitektur Pionjärer Med Citylab 4.0

I ett nyskapande initiativ, är Strategisk Arkitektur första svenska företaget att tillämpa Citylab 4.0 i utvecklingen av framtida bostadsområdet Lövgård i Sundbyholm, Eskilstuna. Projektet, som innefattar 1200 nya bostäder på en tidigare golfbana, sträcker sig över 25 år och omfattar ett 100 hektar stort område vid Mälarens natursköna landskap. Genom dess användning av Citylab 4.0, säkerställer projektet en hållbar utvecklingsprocess där miljö- och sociala mål vävs samman från projektets start.

Citylab 4.0 – Framtidssäkrar stadsmiljöer

Citylab 4.0 ses som ett viktigt verktyg av Strategisk Arkitektur för att garantera en långsiktig hållbar utveckling av Lövgård. Med en kombination av metodik för social hållbarhet och fokus på samarbete, integrerar Citylab 4.0 hållbarhetsaspekter i alla delar av planprocessen på ett sätt som aldrig tidigare skådats i Sverige. Certifieringssystemet, utvecklat av SGBC, möjliggör en sammanhängande planeringsprocess som förenar strategisk planering med konkreta hållbarhetsmål.

I samband med utvecklingsprojektet i Sundbyholm, erkänns behovet av att involvera gemenskapen. Projektledningen har från början inkluderat lokala organisationer och invånare i planeringsfasen, för att säkerställa att projektet reflekterar områdets behov och värderingar. Detta närmande har bidragit till en positiv mottagning av projektet bland områdets nuvarande invånare.

Vikten av Samskapande Planprocesser

Johanna Munck, VD på Strategisk Arkitektur, betonar vikten av ett inkluderande arbetssätt där tidiga skeden av planering involverar dialog med intressenter och medborgare, vilket skapar möjligheter för en smidigare process. Likaså framhäver Lotta Werner Flyborg, VD på SGBC, Citylab 4.0:s funktion som ett instrument för att hantera målkonflikter och främja hållbar stadsutveckling anpassad efter framtida utmaningar.

Tack vare dess pionjärarbete med Citylab 4.0 visar Strategisk Arkitektur vägen för hur framtidens hållbara stadsdelar kan utvecklas i harmoni med både miljö, samhälle och ekonomi.

För mer information om detta projekt, klicka här.
Läs även: A-hus investerar i Solhöjden

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner