Piteå Kommun: Stark Tillfredsställelse och Utvecklingspotential

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-27
Bild av vackra Piteå landskap.Centrala Piteå

Piteborna trivs utmärkt i sin kommun

En ny undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att en överväldigande majoritet av piteborna, 95 procent, anser att Piteå kommun är en bra plats att leva och bo på. Resultaten från denna medborgarundersökning för 2023 pekar på en stark känsla av trygghet och tillfredsställelse med livet i kommunen.

Trygghet och nöjdhets högpunkter

Undersökningen, som samlade in svar från 426 invånare under hösten 2023, belyser flera positiva aspekter av livet i Piteå. En noterbar upptäckt är att 99 procent av invånarna känner sig trygga utomhus under dagtid, och 88 procent känner sig även trygga när mörkret faller. Detta stärker bildern av Piteå som en trygg och välkomnande kommun.

Utbildning och kultur får höga betyg

Resultaten framhäver även att Piteås skolor och utbildningsinstitutioner fortsätter att hålla hög standard, med placering i topp 25 procent enligt undersökningens deltagare. Kulturella och nöjesmässiga utbudet i kommunen lyfts också fram som positivt, med en 66 procentig nöjdhet bland invånarna.

Utvecklingsområden identifierade

Trots de många starka sidorna framkommer det även områden där det finns rum för förbättring. Bland annat pekar resultaten på att kommunens serviceutbud utanför centrum, tillgängligheten till kollektiva trafiklösningar och brister i mångfald och mötesplatser för unga är områden där insatser kan behövas. Även äldreomsorgen och insynen i kommunal verksamhet angavs som områden där förbättring efterfrågas.

För att läsa hela pressmeddelandet och få mer detaljerad information om undersökningen, besök Piteå kommuns officiella nyhetsrum på Mynewsdesk.


Läs även: Hållbar Stadsutveckling med Citylab 4.0

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner