Installering av laddstolpar för elbilar – Viktig expertis och råd

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-28
Bild på laddstolparladdstolpar fastighetsagarna.

Efterfrågan på laddstolpar ökar i takt med elbilsvågen

I takt med att allt fler väljer att skaffa elbilar ökar efterfrågan på laddstolpar markant. Detta ställer nya krav på infrastrukturen i bostadsrättsföreningar och andra fastigheter. Fastighetsägarna Service energispecialist Daniel Bergström delar med sig av sin expertis kring vad man bör tänka på vid installation av laddstolpar.

Utvärdering av elkapacitet och behovsanalys avgörande

Enligt Bergström är det viktigt att först försäkra sig om att det finns tillräcklig elkapacitet. Att göra en grundlig behovsanalys genom exempelvis en intern enkätundersökning kan ge en klar bild av det initiala och framtida behovet av laddstolpar.

Installationsprocessen tar 3-5 månader

Installationsprocessen, som i genomsnitt tar 3-5 månader, innefattar allt från upprättandet av förfrågningsunderlag till leverans och installation. Bergström poängterar vikten av att förstå de olika faserna för att säkerställa en effektiv planering och genomförande av projektet.

Ekonomiska överväganden

Finansiering och kostnader är också en viktig del i processen. Priset för laddstolpar kan variera, men en uppskattning är ca 20-30 000 kr per laddplats. Det är viktigt att utvärdera eventuella bidrag och tydligt fastställa kostnadsstrukturen.

För mer information, besök pressmeddelandet från Fastighetsägarna Service.

Läs också: Laddplatser för Bostadsrättsföreningar och Samfälligheter: En Guide


Reklam för proffsmagasinet

Schneider Electric EVH4A11NC EVlink Home Smart är en kompakt laddare för hemmet. Den är enkel att installera, driftsätta och använda.

Säker och smart laddbox på 11 kW med två T2-uttag och tydliga LED-symboler. Tack vare genomtänkt design är laddboxen installations- och servicevänlig.

Modulär laddbox på 7,4 kW som kan byggas till önskat system genom gruppbildning, baserade på masterenhet med WiFi-modul som enklare laddboxar kan kopplas. Skyddade mot DC-felströmmar och förberedda med dynamisk lastbalansering i flera nivåer.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner