Konrad Ek: Stadsarkitekten som präglat Helsingborg

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-09

Konrad Ek går i pension efter 20 år som stadsarkitekt

Stadsarkitekten i Helsingborg, Konrad Ek, har under sina tjugo år i tjänst varit en drivande kraft i stadens utveckling. Med ett stort engagemang för arkitektur, konst och bevarande har han bidragit till flera viktiga projekt som har format Helsingborgs utseende.

Under Eks ledning har staden sett utveckling av områden som Ångfärjetomten, SeaU, Helsingborg Arena och Oceanhamnen, samt andra märkbara projekt som stadens polisstation och den om- och tillbyggnaden av stadsbiblioteket. Konrads passion för staden syns även i hans arbete med bevarandeplaner och hans bidrag till stadens konstråd.

Björn Bensdorp-Redestam tar över efter Ek

Efter sin pensionering denna sommar lämnar Konrad Ek över ansvaret till Björn Bensdorp-Redestam, som för närvarande innehar positionen som avdelningschef för stadsplanering inom stadsbyggnadsförvaltningen. Bensdorp-Redestam kommer att ta över rollen med en bakgrund av djupgående erfarenhet och kunskap inom stadsutveckling och arkitektur.

Stadsbyggnadsdirektören i Helsingborg, Anna Möller, uttrycker sin tacksamhet för Eks bidrag till staden och ser fram emot att se hur Bensdorp-Redestam kommer att fortsätta att forma Helsingborgs framtid.

För mer information, besök den officiella pressmeddelandet.

Läs även: Jenny Axberg: Ny chef för Fastighetsutveckling hos HSB Norr

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner