Hållbarhetspris till BRF Venus

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-10
BRF VenusBRF Venus Foto: HSB

Täbyförening prisas för sitt hållbarhetsarbete

Bostadsrättsföreningen Venus i Täby har erhållit HSB Stockholms årliga hållbarhetspris. Utmärkelsen, som delades ut under HSB Stockholms föreningsstämma den 8 april, belönar föreningens omfattande insatser kring energieffektiviseringar, bevaranderenovering och att främja gemenskap bland grannar.

Magnus Tångring, ordförande i HSB brf Venus, uttrycker sin glädje över priset som en bekräftelse på föreningens systematiska arbete med hållbarhet. Han betonar att Venus, trots att vara en del av ett större sammanhang, strävar efter att göra en skillnad.

Föreningen har genom sitt arbete inte bara försökt att bevara den unika arkitekturen men även satt fokus på att minska energianvändningen. Bland annat har installationen av laddstolpar för elbilar och en ny solcellsanläggning bidragit till detta. Dessutom har föreningen genom införandet av individuell mätning av elanvändning (IMD) ökat medvetenheten om energiförbrukning bland medlemmarna.

HSB Stockholm lyfter fram Venus som ett exempel att följa

Jenny Hjalmarson, styrelseordförande HSB Stockholm, poängterar att bostadsrättsföreningen Venus exemplifierar hur en stor förening kan ta ett omfattande ansvar i hållbarhetsfrågor. Föreningens arbete ligger i framkant och visar på betydelsen av att ta ett holistiskt grepp om både miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar.

Med priset följer även en prissumma om 15 000 kronor som ska användas för fortsatta hållbara insatser.

Läs även: Laddplatser för Bostadsrättsföreningar och Samfälligheter: En Guide

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner