Hållbarhetsfokus på Byggmaterialdagen 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-11
Byggmaterialdagen showcasing sustainability trends in construction industry.Byggmaterialdagen 14 november

Byggmaterialdagen återvänder i november 2024

Stockholmsmässan och Byggmaterialindustrierna samordnar återigen Byggmaterialdagen, som äger rum den 14 november 2024. Dagen samlar experter, innovativa företag, politiker och andra nyckelaktörer från bygg- och fastighetssektorn för dialog och nätverkande.

Fokus på hållbarhet och materialutveckling

Årets temaområden inkluderar resurseffektivt och cirkulärt byggande, beställarkrav för en hållbar omställning, potentialen med renovering och uppgradering, samt innovation inom materialutveckling. Målet är att belysa och diskutera byggmaterialens centrala roll i utvecklingen mot en mer hållbar samhällsbyggnad.

Öppen inbjudan till branschen

Med en lyckad första upplaga bakom sig, som samlade trehundra deltagare och nära sjuttio talare, ser arrangörerna fram emot att välkomna ännu fler till mässan. De som har idéer eller frågor som kan berika årets program uppmanas att kontakta arrangörerna.

För mer information och detaljer om evenemanget, besök officiella hemsidan: www.byggmaterialdagen.se

Denna unika sammankomst erbjuder ovärderliga insikter och är ett viktigt steg mot att uppnå klimatmål och hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs även: Hållbarhetspris till BRF Venus

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner